Startkapital nodig:

Je bent bent net een Startup begonnen of je hebt al jaren een MKB-bedrijf en wilt je innovatief in de markt zetten.  Hoe dan ook, de kans is groot dat je op die momenten extra bedrijfskapitaal nodig hebt. Je investeringsbegroting ligt zelfs al klaar, maar helaas zegt de bank “nee”. Gelukkig zijn er tegenwoordig veel alternatieve financieringsvormen , er is echt veel mogelijk. Een enkele startup kan worden gepamperd bij een incubator en de wat grotere initiatieven komen direct al in aanmerking voor venture capital. De meeste Startups echter zijn voor hun startkapitaal en werkkapitaal aan het juiste adres bij een kredietunie, een microfinanciering of een crowdfundingplatform. We zien dat de financierings-match het vaakst tot stand komt op basis van bedrijfskredieten, maar sommige startups zijn bijzonder geschikt voor participatie op basis van aandelen. Ook innovatief MKB wordt voor financiers vaak pas aantrekkelijk als zij met hun kapitaal een aandeel in een bestaande BV kunnen krijgen.

 

Aanvraag bedrijfsfinanciering in de praktijk:

banken zijn traag, maar eigenlijk alle verschaffers van bedrijfsfinanciering handelen langzaam. Zij zullen zelf zeggen “gedegen”. Het is daarom geen goede strategie om bij het werven van financiering voor je startup of MKB-bedrijf, té afwachtend te zijn. Wij, Pooledfunds, weten uit ervaring dat je de verschillende  financieringstrajecten simultaan moet opstarten om nog binnen een acceptabele tijd te blijven om je bedrijfsfinanciering rond te krijgen. Omdat investerende partijen, zowel op basis van lening als aandelen, simultaan benaderd worden, heb je op enig moment een financieringsaanbod nodig van diverse partijen. Dat is een goede zaak, want samen voelen financiers zich meer ‘gedekt’ en durven ze meer risico te nemen. Het komt vaak voor dat de meest risicomijdende partij als laatste dan op de valreep tóch nog meedoet in een financieringsronde. Dat is dan meestal de bank. Bij meerdere financierende partijen, investeerders, komt de bedrijfsfinanciering per definitie gestapeld rond; we hebben het dan over ‘gestapelde financiering’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *